Wystpi bd 1045
System jPortal napotka bd i zwrci nastpujcy komunikat:
Access denied for user 'web26'@'localhost' (using password: YES)
Bd oznacza, i system nie moe poczy si z baz danych MySQL za pomoc danych jakie podae w swoim pliku konfiguracyjnym. Sprawd nazw uytkownika (db_user) i jego haso (db_pass).
© 2004 Websys.pl - Wszelkie prawa zastrzeone